Πνευματικά Δικαιώματα – Περιεχόμενο Ιστοσελίδας

Το περιεχόμενο, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, οι αναφορές, τα διαγράμματα τα λογότυπα και όλα τα στοιχεία και συστατικά του site www.mindthebook.gr, εφεξής ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ καθώς και κάθε δικαίωμα ή αξίωση που πηγάζει από αυτά, τα αφορά ή έλκεται από αυτά, ανήκουν στην εταιρεία με την Επωνυμία ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ Φ. & ΣΙΑ Ο.Ε., με τον διακριτικό τίτλο “Mind The Book Store Ο.Ε.”, που εδρεύει στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, 25ης Μαρτίου 93, Τ.Κ. 56224, με ΑΦΜ 998122952 της ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, και ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 43422906000,  εφεξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλο δικαίωμα της οποίας προστατεύονται από την Ελληνική, την Ευρωπαϊκή και την Διεθνή Νομοθεσία.

Δικαιώματα Αγοραστή

Κάθε χρήστης (επισκέπτης- πελάτης, του ηλεκτρονικού Βιβλιοπωλείου), εφεξής ΧΡΗΣΤΗΣ ή ΠΕΛΑΤΗΣ, έχει την δυνατότητα ανέξοδα να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διεθνώς και στην Ελλάδα ισχύουν και όσα αναφέρονται στο παρόν τα οποία και αποδέχεται, να ασκήσει την ατομική άδεια που του παραχωρείται και να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Βιβλιοπωλείου.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαβεβαιώνει ότι προστατεύει και καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της, κατά τον χρόνο επίσκεψης, χρήσης και εξυπηρέτησης τους, μέσω του δικτυακού της τόπου και αποκλείεται για κάθε λόγο και αιτία η πώληση, η μίσθωση ο δανεισμός η εκχώρηση η διακίνηση και κάθε άλλη μορφή κοινοποίησης προσωπικών στοιχείων χρηστών χωρίς την συγκατάθεση τους, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την ακριβή αποστολή και είσπραξη κάθε παραγγελίας, και όσα στοιχεία απαιτούνται για να αναπτυχθεί, βελτιωθεί και εξατομικευτεί η εξυπηρέτηση-ενημέρωση των χρηστών της, σύμφωνα με όσα ορίζει η Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και οι διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει.

Κάθε ΧΡΗΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει έγγραφα την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το αρχείο δεδομένων του Mind The Book, μετά από επικοινωνία με το τμήμα internet και να ασκήσει τα δικαιώματα του σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 13 του Ν. 2472/1997.
Για να χρησιμοποιήσετε και να εξυπηρετηθείτε από το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο, σας είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τους ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο ελέγχει, αλλά δεν ευθύνεται για την τυχόν ανατίμηση των ειδών του από την πλευρά των εκδοτών- προμηθευτών του, καθώς και για τυχόν λάθη πληκτρολόγησης τιμών ή άλλων στοιχείων των προϊόντων του.
Η ενημέρωση της διαθεσιμότητας των βιβλίων των κατά τόπων βιβλιοπωλείων μας γίνεται ετεροχρονισμένα και όχι σε πραγματικό χρόνο (realtime) και για τον λόγο αυτό δεν εγγυόμαστε την ύπαρξη των βιβλίων.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) – Επιστροφή προϊόντων

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να επιστρέψει εύκολα τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα απευθείας στο φυσικό κατάστημα Mind the Book ή να τα αποστείλει με δικά του έξοδα στο κατάστημα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση για online παραγγελίες ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί πριν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνεί μέσω τηλεφώνου (τηλ: 2310 747090), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mindthebook.gr). Πιο συγκεκριμένα, ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το παραπάνω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 • (α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) ή την παραλαβή του (όταν ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ έχει επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα») και σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου, ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής«Υπαναχώρηση»).
 • (β) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
 • (γ) Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποστολή του προϊόντος κατά την επιστροφή του στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • (δ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της α) στο φαξ 2310747090, β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mindthebook.gr και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.
 • (ε) Ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση στο φυσικό κατάστημα Mind the Book, 25ης Μαρτίου 93, 56224, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη.
 • (στ) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει στον ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ. Στην περίπτωση που ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή των χρημάτων σε αυτόν θα γίνεται από το κατάστημα  της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.
 • (ζ) Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • (η) Ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ ευθύνεται να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ.
 • (ι) Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο  θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

 • Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
 • Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, hands free κλπ) ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
 • Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί

Αξιώσεις λόγω ελαττωματικότητας ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας

Η Υπαναχώρηση δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους (2 ετή εγγύηση σύμφωνα με την Ευρωπαική νομοθεσία).

Ευθύνη Πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

Σε περίπτωση ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος («νόμιμη εγγύηση»), ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ δικαιούται κατ’ επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο.

Προσωπικά Δεδομένα- Πληροφορίες Που Είναι Απαραίτητες

Επίσκεψη- Περιήγηση: Κάθε ΠΕΛΑΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ ελεύθερα επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα του Mind the Book χωρίς να απαιτείται η παροχή προσωπικών πληροφοριών. Εάν η επίσκεψη μετατραπεί σε αποθήκευση βιβλίων για μελλοντική αγορά ή παραγγελία, απαραίτητα είναι το email σας, ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός (τον οποίο εσείς καθορίζετε και φυλάσσεται κρυπτογραφημένος στην βάση δεδομένων).

Φυσικά Πρόσωπα, αγορές βιβλίων/προϊόντων:

Ονοματεπώνυμο, σταθερό- κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ( πόλη, οδός, αριθμός, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας)

διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας,

τύπος παραστατικού που επιθυμείτε να εκδοθεί ( απόδειξη ή τιμολόγιο οπότε απαιτείται και Α.Φ.Μ – ΔΟΥ),

τρόπος πληρωμής π.χ με χρέωση χρεωστικής- πιστωτικής κάρτας ( με ασφαλή ανακατεύθυνση- saferedirecttoEurobank).

To mindthebook.gr δεν γνωρίζει- φυλάσσει στοιχεία πιστωτικών- χρεωστικών καρτών.

Νομικά Πρόσωπα- Ελεύθεροι Επαγγελματίες αγορές βιβλίων/προϊόντων:

Επωνυμία του νομικού προσώπου ή του επαγγελματία,

τόπος έδρας,

διεύθυνση (πόλη, οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας )

Α.Φ.Μ,

ΔΟ.Υ

ονοματεπώνυμο αρμόδιου για την παραγγελία,

σταθερό- κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμός FAX.

Έλεγχος – Πρόσβαση των Πελατών/ Χρηστών στα Προσωπικά τους Δεδομένα

Η πρόσβαση των ΧΡΗΣΤΩΝ στα στοιχεία τους και στον λογαριασμό τους (άρθρο 12 ν.2472/1997) γίνεται με ένα κλικ επιλέγοντας το πεδίο «λογαριασμός» της κεντρικής σελίδας του site.
Για την αναγνώριση του ΧΡΗΣΤΗ είναι δυνατόν το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο να χρησιμοποιήσει cookies, τα οποία όπως είναι γνωστό είναι μικρά αρχεία τα οποία εξυπηρετούν στατιστικούς λόγους και την πρόσβαση του χρήστη σε υπηρεσίες επιλογής του, που τα διαθέτουν. Τέτοια στοιχεία εφόσον υπάρχουν δεν τα επεξεργαζόμαστε ή διαθέτουμε σε τρίτους.

Διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφάλεια Συναλλαγών.

Για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιείται η ασφαλέστερη σε παγκόσμιο επίπεδο τεχνολογία SSL με κρυπτογράφηση 128 bit. Για την ασφάλεια των συναλλαγών λειτουργεί η αξιοπιστία και το κύρος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και σε συνεργασία με την πλέον σοβαρή και αξιόλογη εταιρία ψηφιακού πιστοποιητικού προστασίας διαδικτυακών συναλλαγών την NortonSecured- VerisignInc.

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR, Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/679 (αναθεωρήθηκε 23/5/2018 και τίθεται σε ισχύ από 25/5/2018)

Η Πολιτκή Απορρήτου της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ mindthebook.gr εξηγεί τι δεδομένα συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε. Για την απλή περιήγηση σας στον ιστότοπο μας δεν απαιτείται εγγραφή. Για να πραγματοποιήσετε παραγγελία, για την αποθήκευση του καλαθιού σας σας πρέπει να εγγραφείτε. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητηθούν το email σας (ηλεκτρονική διεύθυνση), ένας κωδικός δική σας επιλογής, Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλέφωνο για φυσικά πρόσωπα, επιπρόσθετα ΑΦΜ, ΔΟΥ και επάγγελμα για επαγγελματίες και όλα τα παραπάνω με μοναδικό σκοπό την άρτια διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που πληρώσετε με πιστωτική- χρεωστική κάρτα αυτό γίνεται με ανακατεύθυνση στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς, η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ mindthebook.gr δεν γνωρίζει ούτε αποθηκεύει στοιχεία πιστωτικών- χρεωστικών καρτών.

Πληροφορίες που Μοιραζόμαστε με Τρίτους

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ mindthebook.gr δεν μοιράζεται εκούσια προσωπικά δεδομένα των χρηστών του με τρίτους. Στις περιπτώσεις που το κάνουμε, το κάνουμε είτε με τη συγκατάθεσή σας, είτε επειδή είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τις παραγγελίες σας (πχ στην  εταιρεία ταχυμεταφορών/courier την διεύθυνση σας), είτε επειδή πρέπει να συμμορφωθούμε με τους νόμους που ισχύουν.

Πρόσβαση στα Προσωπικά σας  Στοιχεία και Ενημέρωσή τους- Διαγραφή Δεδομένων

Εφόσον διαθέτετε λογαριασμό στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ mindthebook.gr, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία μέσω του “Ο Λογαριασμός μου” και να αλλάξετε, διορθώσετε ή διαγράψετε ότι επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την τροποποίηση ή διαγραφή του λογαριασμού σας, στέλνοντάς μας e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DataProtectionOfficer) info@mindthebook.grή να επικοινωνήσετε μαζί του:
MindTheBook
25ης Μαρτίου 93, Εύοσμος
56224, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 747090

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας μπορείτε να εξαιρέσετε τα δεδομένα σας από κάποιες μορφές επεξεργασίας. Για παράδειγμα μπορείτε να εξαιρεθείτε από την λήψη ενημερωτικών δελτίων newsletter. Αυτό μπορεί να γίνει για τους εγγεγραμμένους χρήστες εδώ ή για τους χρήστες αποκλειστικά της υπηρεσίας newsletter εδώ.

Υπεύθυνη αρχή για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα είναι η Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί τους κάντε κλικ εδώ.

Γιατί Χρησιμοποιούμε COOKIES;

Τα χρησιμοποιούμε γιατί επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι και την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist. Δεν συλλέγουμε cookies με σκοπό την επεξεργασία των δεδομένων τους.

Τι είναι τα COOKIES;

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείτε (Chrome, MozillaFirefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του site μας. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε στην Ιστοσελίδα μας κατά τρόπο αποδοτικό την υπηρεσία που προσφέρουμε και να επιτρέψουμε στους επισκέπτες του www.mindthebook.gr να τοποθετούν προϊόντα στο καλάθι τους.

Δεδομένα χρήσης υπηρεσιών Skroutz

Η εταιρία μας, για να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics, η οποία λειτουργεί με cookies. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, εφόσον έχετε δώσει προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεσή σας μέσω του Skroutz.gr, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz στατιστικά χρήσης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr, στο τέλος της οποίας μπορείτε και να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας.

Ασφάλεια Συναλλαγών:

Οι ΧΡΗΣΤΕΣ έχουν την δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας Visa, Mastercard, Maestro, οποιασδήποτε ελληνικής ή ξένης τράπεζας (εξαιρούνται οι κάρτες Diners και American Express AMEX, καθώς και οι λογαριασμοί paypal).

Για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, αυτές γίνονται μέσα από το σύστημα ασφαλείας της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία υποστηρίζει ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Επιπλέον έχει υιοθετήσει νέα πρότυπα ασφαλείας συναλλαγών στην πληρωμή με κάρτες, όπως το πρωτόκολλο 3DSecure που αποτελεί τη βάση μιας σειράς υπηρεσιών που παρέχονται από τη MasterCard και τη Visa διεθνώς (Verified by Visa & MasterCard SecureCode), προστατεύοντας τα συναλλασσόμενα μέρη και ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα κακόβουλων ενεργειών ή υποκλοπών αξιοποιεί τα εξελιγμένα συστήματα ανίχνευσης και αποτροπής απάτης στις πληρωμές με κάρτες, έχει καθιερώσει την υποχρεωτική χρήση του προτύπου SSL 128 για την ασφαλή μεταφορά δεδομένων. Τα στοιχεία της κάρτας των ΧΡΗΣΤΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ, δεν υποβάλλονται σε εμάς αλλά κατ’ ευθείαν στην Τράπεζα. 

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών “ePOS Paycenter” της Τράπεζας Πειραιώς και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL).

Η Τράπεζα Πειραιώς, θέλοντας να διασφαλίσει την ασφάλεια των συναλλαγών, απαιτεί την επαλήθευση των δύο παραγόντων (two factor authentication), ώστε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή των ΧΡΗΣΤΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ.

Γενικοί Όροι:

 • Το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο παρακολουθεί με συνέπεια τους χρόνους παράδοσης των παραγγελιών, εξαιρούνται περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η παραγγελία θα εκτελείται αμέσως μετά την λήξη της αιτίας που δημιούργησε την καθυστέρηση με την σύμφωνη γνώμη του πελάτη, καθυστέρηση εκτέλεσης παραγγελίας ή η μη εκτέλεση παραγγελίας για αποδεδειγμένους λόγους δεν δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης.
 • Το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο παρέχει κάθε ζητούμενη από τον ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ επεξήγηση για τα είδη της παραγγελίας του πριν την εκτέλεση της, αλλά και όσο διαρκεί η 14ήμερη προθεσμία υπαναχώρησης του μετά τη παρέλευση της οποίας αποκλείεται η επιστροφή τους.
 • Τα προϊόντα ταξιδεύουν με κίνδυνο & ευθύνη του ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ.
 • Το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο ελέγχει, αλλά δεν ευθύνεται για την καταλληλόλητα των ειδών που αποστέλλει στους ΧΡΗΣΤΕΣ/ΠΕΛΑΤΕΣ του πλην των κακέκτυπων. Κάθε περίπτωση απώλειας ή κλοπής πιστωτικής κάρτας από ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ του Ηλεκτρονικού Βιβλιοπωλείου που έχει δηλώσει χρήση κάρτας, ανακοινώνεται άμεσα στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο για την αποφυγή δόλιας χρήσης της.
 • Το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο ενημερώνει καθημερινά την βάση δεδομένων του, για την καλύτερη ενημέρωση των ΧΡΗΣΤΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ του χωρίς να φέρει την ευθύνη για τίτλους που εμφανίζουν έλλειψη στις αποθήκες των εκδοτών ή για εξαντλημένους τίτλους .
 • Το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο απροειδοποίητα ενημερώνει το κείμενο των όρων συναλλαγής με τους ΧΡΗΣΤΕΣ/ΠΕΛΑΤΕΣ του στα πλαίσια του δικαιώματος που έχει να ανανεώνει ή να τροποποιεί τις προϋποθέσεις και τους όρους αυτούς.
 • Το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής εγγεγραμμένου μέλους εάν αυτό δεν επιθυμεί να παραλαμβάνει newsletter, δεν έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του τους τελευταίους 8 μήνες και δεν έχει κάνει ποτέ παραγγελία. Αυτό γίνεται για λόγους οικονομίας στο μέγεθος της βάσης δεδομένων των πελατών. Ο διαγραμμένος ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί οποτεδήποτε το θελήσει να επανεγγραφεί.
 • Το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο δεσμεύεται ότι θα εξαντλήσει τις προσπάθειες του για να παρέχει απρόσκοπτη λειτουργία και υπηρεσίες υψηλής στάθμης χωρίς να εγγυάται την ανυπαρξία διακοπών ή σφαλμάτων ούτε την απόλυτη προστασία από ψηφιακούς ιούς ή την παντελή απουσία παροδικών λειτουργικών προβλημάτων του και δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη οποιασδήποτε μορφής ζημία ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ από πρωτοβουλίες του, σχετικές με τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ που γίνονται με γνώση όσων στο παρόν σημείωμα αναφέρονται.
 • Το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο διατηρεί τις επιφυλάξεις του για μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη παραβίαση που οδηγεί σε ανάγνωση ή υφαρπαγή προσωπικών πληροφοριών.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης διαφημίσεων ή προβολής διαφημιστικού υλικού την ευθύνη για το περιεχόμενο και την νομιμότητα του υλικού αυτού φέρει κάθε διαφημιζόμενος ή άμεσα ή έμμεσα προβαλλόμενος και μόνο αυτός. Αντίστοιχη παραίτηση από κάθε ευθύνη έχει το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο για κάθε άλλο δικτυακό τόπο στον οποίο τυχόν παραπέμπει με link ή με «δεσμό» ή μέσω διαφημιστικού συνδέσμου. Την ευθύνη των δικτυακών αυτών τόπων για κάθε θέμα φέρουν οι ιδιοκτήτες τους.
 • Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Σαμακοβλής Φ. και ΣΙΑ Ο.Ε. και η Ελληνική Νομοθεσία ρυθμίζει ό,τι σχετίζεται με την χρήση του.
 • Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλιοπωλείου διέπονται από το Διεθνές, το Κοινοτικό και το Ελληνικό Δίκαιο και περιλαμβάνονται σε αυτές οι διατάξεις του Π.Δ 131/30.4.2003 και του Ν. 2251/1994, υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης χωρίς να αποκλείεται παραίτηση του Ηλεκτρονικού Βιβλιοπωλείου από το δικαίωμα αυτό και η υπαγωγή των διαφορών στο δίκαιο και στην δικαιοδοσία της χώρας του Χρήστη.